Nyheder fra klinikken: 

Almen praksis deltager ikke i efterårets vaccinationsindsats. I efterårssæsonen har vi desværre ikke mulighed for at vaccinere mod covid eller influenza, da der ikke er indgået nogen aftale om dette. I stedet kan man blive vaccineret på de regionale vaccinationscentre og ved en privat aktør der byder på opgaven

Per 1. september 2023 stiger honoraret for en konsultation som gruppe 2 patient til 500 kroner. Man kan med fordel skifte til sygesikringsgruppe 1 hvis man er fast patient heroppe. 

Mandag den 14. august startede Angus Stevner som ny uddannelseslæge i klinikken. 

 

MEDICINBESTILLING

Du kan forny din faste medicin her. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke fremgår , skal du kontakte klinikken telefonisk

Ved receptfornyelse kan der gå op til 3 hverdage før dette effektueres, så husk at bestille i god tid

TIDSBESTILLING

Klik her, hvis du ønsker at oprette en ny bruger.

E-KONSULTATION

Her kan du skrive en besked til klinikken. E-konsultation egner sig til mindre problemstillinger samt enkle og konkrete spørgsmål. Det kan f.eks. være svar på blodprøver, urinundersøgelser mv. E-konsultation er IKKE til medicinbestilling, tidsbestilling eller akutte henvendelser.

 NYHEDER

Praksisnyt

 

Maj/juni 2023: 

Vi har fortsat mulighed for "tid samme dag" i klinikken. Dvs man som udgangspunkt kan få en tid den dag man ringer til klinikken. Der er dog undtagelser som bl.a. attester, børneudersøgelser, screeninger, graviditetsundersøgelser og spiraloplægning.

Maj 2023: Det er fortsat muligt at booke tid til en videokonsultation med lægen.

 

 

Klagemulighed

 

Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt..

Som patient kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehus, på plejehjem, hjemmeplejen og hos den praktiserende læge eller andre steder i sundhedsvæsenet.

Hvordan rapporterer du?

På adressen www.dpsd.dk er der et skema hvor du skriver din rapport i følge vejledning.

 Du kan læse mere om de forskellige muligheder på www.patientombuddet.dk

På www.patientforskikringen.dk kan du læse om, hvordan du kan søge erstatning for en skade.

Ferie og lukket - information

 

Efter lukketid, i weekender og på helligdage, skal der ringes 1813 ved behov for lægehjælp.

 

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

ÅBNINGSTIDER

KONSULATION

Mandag 8.30 - 15
Tirsdag 8.30 - 17
Onsdag 8.30 - 15
Torsdag 8.30 - 15
Fredag 8.30 - 14

TELEFONISK

Mandag 8 - 12
Tirsdag 8 - 12
Onsdag 8 - 12
Torsdag 8 - 12
Fredag 8 - 12

 

VELKOMMEN TIL KLINIKKENS HJEMMESIDE

Kære patienter.

Lidt info fra klinikken.

Der er telefontid hos sygeplejersken fra 8.30-12 mandag til fredag.
Der er frokostpause fra.12-13 alle dage.

Der er en lægesekretær, Anette, samt 3 sygeplejersker tilknyttet klinkken.
Maibritt, Sandra og Helle.
Alle har selvstændige konsultationer og vil være dem I møder i forkontoret og ved telefonen.

De varetager blodprøver, lungefunktionsundersøgelser, BT målinger, vaccinationer, graviditetsundersøgelser, vortebehandling og meget mere.

Sygeplejerskerne er altid behjælpelige ved medicinspørgsmål, blodprøvesvar mm og arbejder altid under lægelig supervison.
Der er aftenkonsultation frem til kl 17 på tirsdage.

Der vil fortsat være telefontid til lægen mellem 8-8.30 og til sygeplejersken mellem 8.30-12.

Vi beder venligst om at man ringer til sygeplejersken ved. alm. receptfornyelser, dog skal man ved sovemedicin have en personlig konsultation ved lægen hvis der ikke er aftalt andet.