PRIS OVERSIGT

Priser for vaccinationer:

Vaccinationsgebyr for vacciner der ligger uden for børnevaccinationsprogrammet: 150 kr

Rejsemedicinsk konsultation inklusive recepter: 150 kr

 

Priser for gruppe 2 patienter:

Almindelig konsultation 300 kr + evt. tilæg for div. undersøgelser.

 

Priser på kørekort:

Alder under 70 år: 500 kr. Mød gerne 5 min før din tid til udfyldelse af forsiden til attesten.

Alder over 70 år: 500 kr. Mød gerne 5 min før din tid til udfyldelse af forsiden til attesten.

 

Priser på attester:

Afbestiling af ferie til forsikring: 300 kr

Frihåndsattest til sygemelding: 500 kr

Dokumentation til fritagelse fra skolefag mm: 300 kr

Øvrige attester afstemt efter tidsforbrug.. varierende pris.