KONSULTATION

Konsultation:

Foregår kun efter forudgående aftale pr. telefon eller via hjemmesiden. 

 

Aftenkonsulation:

Tirsdag til 17, efter aftale.

 

E-mail konsultation:

Du kan også bestile tid, forny recepter el. sende besked til klinikken under menupunktet
"kontakt klinikken" døgnet rundt.

 

Du vil i klinikken møde sygeplejersker der under lægelig supervision vil kunne varetage følgende konsultationer:

 •     Mindre kirurgiske indgreb
 •     Første graviditetsundersøgelser
 •     Kostvejledning
 •     Slankeforløb
 •     Rygestop
 •     Vortebehandling
 •     Øreskylning
 •     Sårpleje
 •     Vaccination, herunder rejsevaccinationer
 •     Suturfjernelse
 •     Opfølgning på kroniske patienter
 •     Diverse korrespondance
 •     Tager imod tidsbestilling og receptfornyelse
 •     Blodprøvetagning 
 •     Lungefunktionsundersøgelse
 •     Hjertecardiogram
 •     Blodprøver
 •     Blodtrykskontrol
 •     Urindyrkninger
 •     CRP måling (blodprøve i fingeren som giver svar på evt bakteriel infektion)
 •     INR måling og svar (kontrol af blodfortyndende behandl.)